nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

OZNACZNIKI TYPU MZ-E

Z ETYKIETKĄ DO INDYWIDUALNEGO OPISU

Oznaczniki MZ-E posiadają przekrój zamknięty, są przezroczyste i mają kieszeń na etykietkę.

Umożliwia to indywidualne opisywanie i wkładanie do kieszeni oznacznika - białej lub żółtej etykietki, przed lub po założeniu oznacznika na przewód.

Oznaczniki dostępne są aktualnie w 4 rozmiarach, natomiast etykietka posiada ciągle te same wymiary, co umożliwia stosowanie jednego typu etykietek do wszystkich rozmiarów oznacznika.

Na etykietce istnieje możliwość wykonania opisów ręcznie lub przy pomocy drukarki /igłowej, laserowej/.
Kształt i sprężystość oznaczników zapewniają ich stabilność na przewodzie.

Temperatura pracy od -30°C do +70°C.
Materiał PCV-elastyczny.

Oznaczniki pakowanie są zgodnie z informacją w tabeli poniżej.
Opakowanie oznaczników nie zawiera etykiet. Etykiety dostępne są osobno w formie arkusza formatu A4. Jeden arkusz zawiera 594 etykiety.

 

   
 
 

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 
     
TYP
KSZTAŁT
ZAKRES PRZEKROJÓW
w mm2
ZAKRES ŚREDNIC PRZEWODÓW
w mm
DŁUGOŚĆ
w mm
OPAKOWANIE OZNACZNIKÓW
MZ-E-02

0,25 - 1,5
1,3 - 3,0
21
200 szt.
MZ-E-10

1,5 - 4,0
2,5 - 5,0
21
200 szt.
MZ-E-20
2,5 - 16
4,0 - 10
21
100 szt.
MZ-E-30
16 - 70
8,0 - 16
21
50 szt.

Oferujerny wykonanie napisów na etykietkach według przakazanej (e-mail, fax) listy.

 

 
 

  Copyright © Firma Kurant 2003-2024