nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

OZNACZNIKI TYPU MZ ®

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI

Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE

Oznaczniki są odporne na działanie paliwa, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być stosowane w miejscach gdzie temperatura wynosi od -30°C do +100°C. Posiadają właściwości samogasnące i nieścieralny nadruk. Produkowane na podstawie patentu na wynalazek i wzoru użytkowego. Chronione znakiem towarowym.

Kolory oznaczników: żółty, czerwony, niebieski, zielony
i inne - nadruk czarnymi symbolami. Również czyste - bez nadruku.

Zastosowanie: znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
w różnych urządzeniach.

Opakowanie jednostkowe dla wykonań typowych: 1000, 500 lub 250 sztuk oznaczników z takim samym symbolem.
Również oznaczniki czyste (bez napisu) o długościach 5, 10, 20, 30 mm do samodzielnego opisywania.

Na zamówienie także inne wykonania:
- o innych szerokościach (np. do złączek WAGO)
- o innych długościach (krótkie oznaczniki do wielo-   symbolowych adresów)
- z Międzynarodowym Kodem Kolorów


   
 
 

ATESTY i BADANIA

Biuro Badawcze Jakości - SEP
Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC
nr 60.227-BBJ-SEP
Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
Energoprojekt- Poznań
Polski Rejestr Statków

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

 
     
SYMBOLE NA OZNACZNIKACH
TYPOWE NADRUKI NA OZNACZNIKU 0, 1, 2, 3 ........9
A, B, C, D........Z
a, b, c, d...........z
L1, L2, L3, PE, PEN.

cyfry litery duże litery
małe litery
symbole, znaki
Standardowe opakowanie zawiera: 250szt., 500szt. lub 1000szt. oznaczników z tym samym symbolem.
WYKONANIE SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE 1, 2, 3, 4............10,
11, 12, 13.........20,
21, 22, 23.........30,
391, 392.........400
10, 20, 30.......100
paski po 10 oznaczników Standardowe opakowanie zawiera: 250szt., 500szt. lub 1000szt. oznaczników z tą samą sekwencją.
NADRUKI DOWOLNE do 7 różnych znaków na jednym oznaczniku w/g wymagań zamawiającego wykonanie specjalne pakowane wg życzenia zamawiającego

 

TYP
KSZTAŁT
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU w mm
PRZYKŁADOWY
TYP PRZEWODU
PRZEKRÓJ ŻYŁY
w mm2
WYMIARY
OZNACZNIKA w mm
a
h
l
MZ-0

1,1 - 2,5
DY 500
TLY
LgY 750
0,35-1,0
0,15-0,5
0,35-0,5
6
3
5
MZ-1

1,7 - 3,5
DY 500
LgY 750
DY 750
0,75-2,5(4)
0,35-2,5
0,5-2,5
6
7
5
MZ-2
3 - 6,5
DY 500
LgY 750
DY 750
2,5-10
1,5-6
2,5-6(10)
7
9
5
MZ-3
6 - 10,5
ALY 750
LgYd 750
YLY 1kV
16-35
6-25
1-10
10
16
5
MZ-4
10 - 16
LY 750
LgY750
YLY 1kV
25-95
(16)25-70
10-35(50)
14
21
5
MZ-5
15 - 20
ALYd 750
LY 750
LgY 6kV
YLY 1kV
70-150
70-150
10-35
       35-70(95)
16
25
5
(*) w nawiasach wielkości graniczne

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024