nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE

DO OZNACZANIA KABLI I WIĄZEK PRZEWODÓW

Tabliczki identyfikacyjne wykonane są z poliamidu 6 (STILAMID S-27), materiału odpornego na większość substancji chemicznych stosowanych w technice
i obecnych w środowisku naturalnym (z wyjątkiem kwasów).
Tabliczki identyfikacyjne są przeznaczone do znakowania kabli i przewodów elektrycznych
i telekomunikacyjnych (przede wszystkim do kabli ziemnych). Mocuje się je do kabli lub wiązek kablowych przy pomocy opasek zaciskowych (taśm kablowych OTK). Dzięki wielu otworom mocującym można je przytwierdzać wzdłuż lub w poprzek wiązki. Znaki identyfikujące tory kablowe można nanosić przy pomocy specjalnych pisaków (powierzchnia tabliczek jest zmatowiona, dla lepszej przyczepności tuszu), albo przez cechowanie termiczne (wypalanie), co daje gwarancję "wiecznej" trwałości znakowania.

Temperatura pracy: -30°C do +80°C
Palność: samogasnące
Kolor: biały (RAL 9003) lub inny na zamówienie
Wykonania:
- z trwale wypalonymi napisami według wcześniej dostarczonej treści, maksymalnie 4 linijki po 20 znaków (w tym spacje).
- czyste, do samodzielnego opisu sprawdzonymi pisakami wodoodpornymi

Tabliczka 80 x 50mm *

Tabliczka 80 x 25mm *

* - tolerancja rozmiarów +/- 0.2mm

 

   
 
 

ATESTY i BADANIA

- Centrum Techniki Okrętowej nr RO-01/B-145 dotyczące wpływu promieniowania UV, związków siarki w powietrzu i mycia - na czytelność napisów tabliczek identyfikacyjnych
- PK-18/07 Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności
- Zgodne z normą telekomunikacyjną ZN-95/TPSA-022/T


Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.


 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024