nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

OZNACZNIKI TYPU MZ-T

Typ MZ-T WYSTĘPUJE W POSTACI ODCINKA RURY TERMOKURCZLIWEJ Z JEDNO LUB WIELOZNAKOWYM NAPISEM.

Oznaczniki wykonane są z modyfikowanego polietylenu sieciowanego. Do stosowania na gołą żyłę lub przewód w izolacji. Posiadają nieścieralny nadruk
i są samogasnące.

Dane techniczne:
- starzenie cieplne dla 168 h przy +150°C- brak zmian
- szok termiczny dla 4 h przy + 200°C - brak zmian
- odporność na mróz -50°C
- odporność na promieniowanie UV - bardzo dobra
- odporność właściwa skrośna - 1014   Ohm x cm
- wytrzymałość dielektryczna - 20 kV/mm

Na oznacznikach wykonany jest czarny nadruk jedno
i wielosymbolowy, w zakresie: litery duże, cyfry, znaki

Kolory oznaczników - biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony.
Wykonanie typowe - opakowanie jednostkowe -100 szt; na zamówienie inne opakowania.

TYP

MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]

MINIMALNA ŚREDNICA PO OBKURCZENIU
[mm]

MZ-T0

2,4

1,2

MZ-T1

4,8

2,4

MZ-T2

6,4

3,2

MZ-T3

9,5

4,8

MZ-T4

12,7

6,2

MZ-T5

19,1

9,6

Grubość ścianek przed/po obkurczeniu = 0,3/0,6 mm

 

 

   
 
 

ATESTY i BADANIA:

Identyczne jak dla rur termokurczliwych.
OBR Aparatury Manewrowej - Łódź ORAM

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.


 
 

 

 
 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024