nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

OZNACZNIKI TYPU DK

DO OZNACZANIA TORÓW PRĄDOWYCH ZŁĄCZEK JEDNOTOROWYCH, ZACISKÓW MONTAŻOWYCH, ZŁĄCZEK SZYNOWYCH.

Oznaczniki posiadają nieścieralny nadruk, są odporne na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych, samogasnące. Zakres temperatur otoczenia od -30°C do +100°C. Zastępują oznaczniki typu "Dekafix" produkcji zachodniej.

Oznaczniki dostarczane są w postaci naciętej taśmy w kolorze białym z nadrukiem czarnym, z możliwością odrywania pojedyńczych sztuk. Złączki do powyższych oznaczników produkują: SIAE "Pokój"
w Łodzi, SIMET SA - Jelenia Góra, "Elektrobudowa"- Mikołów, PHOENIX-CONTACT złączki typu UK-2,5 B, "Weidmuller" złączki serii SAK, "Entrelec" złączki typu MA 2,5/5 itp.

Opakowanie jednostkowe dla wykonań typowych zawiera: 1000, 500 lub 250 sztuk oznaczników.
Na życzenie zamawiającego możliwe jest wykonanie oznaczników o innych nadrukach, w innych kolorach
i do innych typów złączek jednotorowych; również czyste - bez nadruku.

Wersje oznaczników dla innych złączek (PHOENIX CONTACT, "Weidmuller" itp.) różnią się nieco wymiarami - prosimy w zamówieniu podać typ złączki, do której będzie stosowany oznacznik. Wytwarzamy również oznaczniki czyste (bez napisu) do samodzielnego opisywania.

L - podziałka
L = 5,8 - 6 mm dla DK-Z6
L = 4,8 - 5 mm dla DK-Z5

Na oznacznikach DK®-Z5 (szerokość 5mm) i na oznacznikach DK®-Z6 (szerokość 6mm) mogą być nadrukowane maksymalnie 3 symbole.

 
Oznacznik MZ-AS z napisem na bocznej ściance
 

   
 
 

ATESTY i BADANIA

Biuro Badawcze Jakości - SEP
Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC
nr. 60.227 - BBJ - SEP
Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
Energoprojekt - Poznań
Polski Rejestr Statków

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.SYMBOLE NA OZNACZNIKACH DK-Z5 I DK-Z6
POJEDYŃCZE ZNAKI PASKI PO 10 OZNACZNIKÓW

profil oznacznika

0, 1, 2, 3, 4.........9

cyfry

A, B, C, D............Z litery duże
a, b, c, d...............z litery małe
L1, L2, L3, PE, PEN. symbole
znaki
inne znaki na życzenie

1, 2, 3, 4 .........10
11, 12, 13 ......20
21, 22, 23 ......30
391, 392 ......400
10, 20, 30 ....100

UWAGA: oznaczniki DK-Z5 zawierają liczby
1-100

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024