nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

OZNACZNIKI TYPU MZ-MKK

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI

  Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
 WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
 NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE


Oznaczniki z Międzynarodowym Kodem Kolorów są wykonaniem specjalnym oznaczników MZ.
Poszczególnym cyfrom przypisany jest określony kolor tła oznacznika.
Wykonanie dla typów MZ-0, MZ-1, MZ-2, na specjalne zamówienie także dla MZ-O/W, MZ-1/W,
MZ-2/W.


ZASTOSOWANIE:

 w miejscach szczególnie zapylonych, gdzie trudno odczytać (bez czyszczenia) symbole na oznacznikach

 wszędzie tam gdzie wymaga tego dokumentacja.

Pozostałe parametry techniczne: typy, wymiary, temperatura pracy, właściwości, symbole na oznacznikach, opakowania - jak dla oznaczników MZ.

 
 

 


   
 
 

ATESTY i BADANIA

Biuro Badawcze Jakości - SEP
Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC
nr 60.227-BBJ-SEP
Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
Energoprojekt- Poznań
Polski Rejestr Statków

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024