nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

OZNACZNIKI TYPU MZ/W

OZNACZNIKI O ZMNIEJSZONEJ SZEROKOŚCI DO WSPÓŁPRACY ZE ZŁĄCZKAMI WAGO

Do dostępnych, krajowych złączek jednotorowych dołączyły złączki szynowe typu WAGO o zmniejszonej szerokości.
Przeznaczone do nich oznaczniki o zmniejszonej szerokości umożliwiają rozmieszczenie oznaczników wśród gęsto położonych przewodów.

Oznaczniki mogą występować:
- w wykonaniu MZ-O/W i MZ-1/W o długości 4,8mm
i szerokości 4,8mm, z napisem z pojedynczą: cyfrą, literą lub znakiem (w.g. tabeli),
- w wykonaniu MZ-2/W o szerokości 5,8 mm na większe przekroje żył przewodów (4, 6, 10 mm2) do szerszych złączek
- jako KOŃCÓWKI ADRESOWE o profilu MZ-O/W,
MZ-1/W lub MZ-2/W i długościach 10, 15, 20, 30 i 40 mm,
- czyste bez napisów do ręcznego opisu lub
z gotowym nadrukiem wieloznakowym o ustalonej treści.

Pozostałe parametry techniczne: temperatura pracy, właściwości, symbole na oznacznikach, kolory, opakowania jak dla oznaczników MZ.

TYP
KSZTAŁT
PRZYKŁA-DOWY TYP PRZEWODU
PRZEKRÓJ ŻYŁY
w mm2
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU
w mm
MZ-0/W

TLY,TDX
DY500
LgY500
0,05-0,75
0,35-0,75
0,35-0,5
0,9 - 2,5
MZ-1/W

DY 500 LgY750 LY500
0,5-2,5
0,35-1,5
0,35-2,5
1,8 - 3,5
MZ-2/W
DY750
LgY 750
LY 750
1,5-10,0
1,0-6,0
0,75-10,0
3,0 - 6,5

 

   
 
 

ATESTY i BADANIA

Biuro Badawcze d/s Jakości SEP
Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC
nr 60.227 - BBJ-SEP
Polski Rejestr Statków
Centrum Techniki Okrętowej,
ENERGO-PROJEKT - Poznań.

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.


 
     

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024