nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

   

 

 

 

SYSTEM ADRESOWANIA KABLI
światłowodowych i elektrycznych

Liczna rodzina oznaczników MZ® pozwala dobrać określone typy MZ do różnych średnic kabli i tub światłowodowych.
Na grubsze kable i wiązki tub wykorzystuje się oznaczniki o większych wymiarach (np. MZ-4, MZ-5). Cieńsze kable i pojedyncze tuby adresujemy oznacznikami pojedynczymi oraz wieloznakowymi
(np. typu MZ-0 lub MZ-1)

GŁÓWNE CECHY OZNACZNIKÓW

- nieścieralny nadruk
- samogasnące
- 11 żywych kolorów
- stabilne na kablu
- temperatura pracy oznaczników: od -30°C do   +100°C.

Zastosowane surowce i technologie dają wysoką trwałość napisów, odporność na najtrudniejsze warunki klimatyczne i środowiskowe - potwierdzone atestem BBJ - SEP oraz zgodnością z normą europejską IEC.

W zależności od średnicy kabla albo wiązki kabli można stosować do adresowania taśmy kablowe różnej długości z założonymi oznacznikami wieloznakowymi, tworzącymi napisy zawierające szereg informacji:
- typ kabla
- właściciel
- relacja
- wykonawca
Zgodnie z normą telekomunikacyjną ZN-95 /TPSA-022/T.

 

Do kodowania kolorami można również stosować koszulki i węże PCV, które produkowane są w zakresie średnic wewnętrznych od 0,5mm do 35mm i wytrzymałości temperaturowej do +80oC, +105oC oraz do +125oC.

 
 

 

Firma Kurant oferuje taże inne, indywidulane metody adresowania, znakowania i oznaczania.

 


   
 
 

ATESTY i BADANIA

Biuro Badawcze Jakości - SEP
Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC
nr 60.227-BBJ-SEP
Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
Energoprojekt- Poznań
Polski Rejestr Statków

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 
 

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024