nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

OZNACZNIKI TYPU MZ-DE

Z DUŻĄ ETYKIETKĄ DO INDYWIDUALNEGO OPISU

Oznaczniki MZ-DE są przezroczyste i posiadają przekrój zamknięty.

Opis na etykiecie, wykonany we własnym zakresie lub przez firmę KURANT, umieszczamy wewnątrz oznacznika i zapinamy np. na przewodzie przy użyciu opasek OTK. W zależności od długości opasek OTK oznaczniki MZ-DE można montować na wiązkach przewodów, kablach, urządzeniach o dużych średnicach.
Opaski jednocześnie zabezpieczają etykietę przed uszkodzeniem lub wysunięciem.


Oznaczniki posiadają właściwości samogasnące. Przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metodą VW-1, potwierdzony przez Test Report.

Zastosowanie:
Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

Kolory:
Oznacznik - naturalny, przezroczysty

Temperatura pracy:
od -30oC do +70oC

Sposób pakowania:
Opakowanie jednostkowe zawiera 100 sztuk oznaczników. (Do opakowania nie są dołączone opaski OTK i etykiety)

Etykiety:
Do opisu można użyć etykiet:
- w rozmiarze 18mm x 9,5mm w arkuszach po 352szt
- w rozmiarze 21mm x 4,6mm (podwójnie) w arkuszach po 594szt.
- wykonanych we własnym zakresie z dowolnych materiałów

   
 
 

ATESTY i BADANIA

Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 
 
 

 

 

 

 

 
     
TYP
KSZTAŁT
SZEROKOŚĆ OTWORÓW POD OPASKI
[mm]
WYMIARY OZNACZNIKA
[mm]
SZEROKOŚĆ
GRUBOŚĆ
DŁUGOŚĆ
MZ-DE1

3,0
11,0
2,5
35,0

 

 

 
 

  Copyright © Firma Kurant 2003-2019