nowo¶ci
     

 

 

         
   

Zgodno¶ć z Dyrektywami WENasze wyroby produkowane s± zgodnie z wymogami DYREKTYWY 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Dyrektywa RoHS 2) z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Deklaracja Zgodno¶ci >>>

 

   

 

Tu znajdziecie Państwo nie tylko certyfikaty naszych wyrobów.

Prezentujemy kilka z szeregu naszych atestów, wyróżnień, medali i nagród jakie uzyskali¶my na przestrzeni ostatnich lat.

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2019