nowości
     

 

 

         
 

Oznaczniki:

MZ

DK

MZ/W

MZ-T

MZ-MKK

MZ-AS

MZ-MO

MZ-E

MZ-DE

PCC

TI

SYSTEM

 

 

 

OZNACZNIKI TYPU MZ-MO
Profil w zwojach 10, 25, 50, 100mb do nadruku

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI

DO NADRUKOWANIA DRUKARKAMI
    TERMOTRANSFEROWYMI
SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ
CAŁA INFORMACJA NA JEDNEJ TULEJCE
NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE
WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Oznaczniki kablowe wykonane są z PCV zgodnego z UL 1581:2001-VW1 i mogą być stosowane w zakresie temperatur od -30oC do +100oC (krótkotrwale do +105oC).
Są to oznaczniki o owalnym profilu zamkniętym dostosowanym do nadrukowania drukarkami termotransferowymi. Owalny profil i sprężystość oznaczników zapewniają ich stabilność na większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli (nie przesuwają się i pozostają na miejscu ich nałożenia). Nadruki na oznacznikach typu MO mogą być wykonane fabrycznie wg dostarczonej listy napisów/adresów lub we własnym zakresie przy użyciu drukarki termotransferowej.

Znaczniki typu MZ-MO znajdują zastosowanie przy adresowaniu kabli i przewodów elektrycznych, teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

Oznacznik typu MZ-MO w wykonaniu standardowym jest w kolorze żółtym lub białym (inne kolory na zamówienie). Oznacznik może być fabrycznie zadrukowany znakami w kolorze czarnym

Oznaczniki zadrukowane fabrycznie i pocięte pakowane są po 100szt. oznaczników z takim samym symbolem.
Oznaczniki czyste (profil) do samodzielnego zadrukowania sprzedawane są w odcinkach o dowolnej, ustalonej długości.


   
 
Oznaczniki typu MO do drukarek termotransferowych
 

ATESTY i BADANIA

Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1

Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 
 
Oznaczniki typu MO do drukarek termotransferowych
 

 

 
     

 

TYP
KSZTAŁT
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU w mm
DLA PRZEWODÓW O PRZEKROJU W ZAKRESIE
[mm2]
ORIENTACYJNE WYMIARY
OZNACZNIKA
[mm]

LICZBA
ZNAKÓW

SZEROKOŚĆ
DŁUGOŚĆ
MZ-MO-1

1,3 - 2,2
0,25 - 0,5
5,0
5-99
1
zwoje
wg zamówienia
MZ-MO-2

2,0 - 2,8
0,75 - 1,0
6,5
5-99
1
zwoje
wg zamówienia
MZ-MO-3
2,7 - 4,0
1,5 - 2,5
8,7
5-99
1
zwoje
wg zamówienia
MZ-MO-4
3,8 - 7,0
2,5 - 10
11,5
5-99
1
zwoje
wg zamówienia
MZ-MO-5
6,5 - 8,0
do 16
13,5
zwoje
wg zamówienia
MZ-MO-6
7,0 - 9,0
do 20
15,5
zwoje
wg zamówienia

 

 
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024