nowo¶ci
   

 

 

         
   

OZNACZNIKI, ZNACZNIKI, MARKERY ... różnie s± nazywane

Znakowaniem zajmujemy się od 1982 roku.

Próbujemy pooznaczać, co się da !
A potrzeb jest sporo !

W wielu miejscach trzeba lub wymagane jest to
przez przepisy oznakować, zaadresować, zinwentaryzować: przewody i kable elektryczne, ¶wiatłowodowe, również przewody pneumatyczne czy hydrauliczne.

Od wielu lat produkujemy różne oznaczniki, którymi udało się trochę oznakować
w Polsce i na ¶wiecie.
A szczególnie przewody, kable energetyczne
i optyczne, także kable w ziemi, w wodzie, na statkach, w hutach, kopalniach, w elektrowniach. Przewody elektryczne w rozdzielniach, instalacjach domowych i przemysłowych, alarmowych
i sygnalizacyjnych, stacjach bazowych GSM
i w sieciach TV kablowej, w sieciach ¶wiatłowodowych.... ale i w kuchenkach elektrycznych też !!!

Je¶li macie co¶ do oznakowania, a szczególnie jaki¶ kabel lub przewód - skontaktujcie się z nami !
Pomożemy !!!

   English version

     
 
 

 

Działamy na polskim i europejskim rynku od 1982 roku.

 

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwi±zania dotycz±ce SYSTEMU ZNAKOWANIA KABLI ELEKTRYCZNYCH I ¦WIATŁOWODOWYCH.
Ponadto wytwarzamy szereg innych wyrobów dla elektrotechniki przedstawionych na naszej domenie www.kurant.pl

Zawsze najważniejsza jest dla nas satysfakcja użytkownika, ze stosowania naszych wyrobów.

 

 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024